Kurumsal Kullanıcı Koşulları

Güncelleme Tarihi: 27.06.2016

A. GENEL BİLGİLER

 • VİNCLO Bilişim (VİNCLO) tarafından www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk üzerinden ( " Kurumsal kullanıcı ") olarak tarafınıza sunulan hizmetleri kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kurumsal kullanım şartnamesini dikkatle okuyun.

  İşbu kullanım Şartnamesinin takip eden maddelerinde belirtilen şartlar, www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr –de.vinclo.com – www.vinclo.co.uk adreslerindeki ve VİNCLO Bilişim tarafından aynı marka ve aynı domain ile farklı ülkelerde faaliyette bulunması halinde oluşturulacak benzer adlı tüm internet sitelerini ("SİTE") ve VİNCLO tarafından kurumsal kullanıcı sıfatıyla tarafınıza sunulan hizmetleri kullanmanız için hukuken bağlayıcı olan koşulları ortaya koyar.

 • Koşulların Kabul edilmesi; VİNCLO tarafından www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk üzerinden sunulan hizmete diğer tüm bireysel kullanıcılar gibi kaydolmanızı takiben kurumsal olarak kullanıcı olarak da kaydolarak WEB sitesine giriş yapmakla tarafınızla yapılan/yapılacak olan sözleşmeye ek olarak işbu şartnamede belirtilen bütün şartları da ("Kullanım koşulları") kabul etmiş sayılacaksınız. Kabul etmiş sayılacağınız kullanım koşullarına internet sitesinde ve bağlı diğer tüm domainlerde bulunan ve tüm linklerde belirtilen açıklama ve içerik de dahildir. Bu kullanım koşulları size bildirimde bulunmaksızın VİNCLO tarafından güncellenebilir. Keza Sitede yayınlanan bütün diğer işletme kuralları, politikaları ve prosedürleri ve bunlara ek olarak sunulan hizmetlerin bazıları veya tamamı VİNCLO tarafından belirlenen ilave şart ve koşullara tabi olabilir. Yukarıda belirtildiği şekilde kullanım koşullarını kabul etmiş olmanız halinde yapılacak güncellemeler ile getirilecek yeni kullanım koşullarını ve hizmetlerin bir kısmı yahut tamamı ile ilgili ilave şartları da kabul etmiş sayılmaktasınız.

B. KULLANIM KOŞULLARI

  • Vinclo Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU iştiraki olan www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk gıda-hizmet sektöründe faaliyet gösteren, restaurant, lokanta, fastfood vb. tüzel ve özel nitelikli işletmeler ile bireysel nitelikli kullanıcıları online ortamda buluşturan, bu tür tüzel ve özel nitelikli işletmelerin tanıtımının yapılmakta olduğu; bireysel kullanıcılar tarafından deneyimsel yorumların ve beğenilerin aktarılarak diğer tüm muhtemel kullanıcıları bilgilendirme amacı taşıyan ve işletmelere ait bilgi, metin, fotoğraf, tasarım, grafik, görsel, efekt ve başka materyaller vb. gibi birçok materyalin paylaşıldığı bir internet sitesidir. Bu siteye kaydolarak Ticari işletmeniz hakkında adres ve konum bilgilerine göre bir sayfa oluşturularak bu hizmetten yaralanmaktasınız.

  • VİNCLO tarafındanwww.vinclo.com - www.vinclo.com.tr. –de.www.vinclo.com.tr – www.vinclo.co.uk internet sitelerinde, Açıklanan türlerdeki tarafınıza ait tüm içeriği -VİNCLO Bilişim Onur Tavukçuoğlu'nun aksi yönündeki anlaşmaları müstesna olmak üzere- ticari nitelikteki kullanımınız için paylaşılmaktadır.

  • Tarafınıza sağlanacak alanda şartlarını tamamen VİNLO’nun belirleyeceği şekilde kurumsal kullanıcı olarak tarafınıza ait hizmet sunduğunuz alanla ilgili tüm içerik, menü, resim, tarihçe, fotoğraf ve her türlü Materyalleri tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla Vinclo Bilişim Onur Tavukcuoğlu veya ilgilisinin izni ve bilgisi dahilinde görüntüleyebilir, kullanabilir, kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz. VİNCLO Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU'nun bilgisi ve izni dışında Site veya Materyaller herhangi bir reklam e-postasında kullanılamaz. Site içeriğinde bulunan tüm Materyal ve bu arada ticari işletmeniz de dahil olmak üzere diğer tüm kurumsal kullanıcılara ait ürün, hizmet, işlem ve teknolojilerin telif hakları, ticari markaları, patentleri veya fikir haklarının lisansları ve bunun gibi tüm haklar Vinclo kurumsal kullanıcı sıfatına haiz ilgilisine aittir. Vinclo markası ve tüm hakları ise Vinclo Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU’na aittir.

 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk internet sitelerine erişilmesinden, bu internet sitelerinin kurumsal kullanıcı olarak kullanılmasından veyahut kullanılamamasından; bu filler sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan (ekonomik geleceğin sarsılması, muhtemel kazançların engellenmesi ve diğer tüm dolaylı zararlar); VİNCLO Bilişim yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmayacaktır. Vinclo Bilişim tarafından aşağıda değinileceği üzere hiçbir içeriğin doğruluğu ve güncelliği garanti edilmemektedir.

  • VİNCLO markası ve www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk web sitelerinde bu ad altında yayınlanan tüm hizmet adları, sloganlar, ticari markalar ve hizmet markaları VİNCLO Bilişim Onur Tavukcuoğlu'na aittir. Web Sitesinde tanıtımı yapılan ve/veya kurumsal kullanıcı olarak bulunan tüm ticari işletmeler, bu işletmelere ait tüm ticari markalar ve hizmet markaları kendi sahiplerine aittir. Ticari işletmelere ait ticari markalar ile hizmet markaları hakkında VİNCLO olarak herhangi bir koruma ve gözetim yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

  • Açıklanan sebeplerle Gerek işletmelere ait gerekse www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk sitelerinde bulunan içerikten veya sitelerden kurumsal kullanıcı olarak tarafınıza ait sayfa haricinde yapacağınız her kopyalama, sitedeki telif hakkı, ticari marka veya patent uyarılarına uygun olmalı; ticari bir maksat taşımamalı böyle bir maksadın bulanması halinde ilgilisinin bilgisi ve izni dahilinde kullanılmalı; bu cihetle kaynağı ve menşei belirtilerek kullanılmalıdır. Buradan hareketle VİNCLO Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU’nun önceden yazılı bir izni olmaksızın TPE nezdinde tüm fikri ve sınai hakları hukuken korunan VİNCLO markası ve marka ile beraber kullanılan isim ve materyalleri herhangi bir reklam, tanıtım ve ticari eylemde kullanılamaz. İzin başvuruları info@vinclo.com.tr adresine yapılmalıdır.

  • Kurumsal kullanıcı üyeliği esnasında şirketinize ait ve özel nitelikteki(3. Kişilerce bilinmemesi gereken) bilgilerinizi tarafımıza göndermemenizi ihtar ederiz. Aksi durumda meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan VİNCLO Bilişim OnurTAVUKCUOĞLU sorumlu olmayacaktır.

  • Açılanan sebeple Bize göndereceğiniz herhangi bir belge ve her türlü içeriğin gizli olmadığı ve kişiye özel olmadığı, işletme hakkında WEB sitesince sunulan hizmete uygun bilgi, belge ve içerik olduğu kabul edilecektir.

  • a ve b paragraflarında belirtilen ihtar ve açıklamadan hareketle VİNCLO Bilişim’in, web sitelerine yukarıda belirtildiği şekillerde veri katkısı sağlayan kurumsal kullanıcıların sunacağı bilgi, belge ve her türlü içeriğin gizli ve kişiye özel bilgiler olarak kabul edilmeyeceğinden bunları açıklamaktan koruma yükümlülüğü yoktur. VİNCLO Bilişim bu türlü bilgilerin kullanılması ve herhangi bir sınırlama olmaksızın 3.kişilerle paylaşılması haklarına sahiptir. Keza, tarafınızdan gönderilen her türlü fotoğraf, belge ve her türlü içerik ile üretim ve pazarlama ürünleri ve uygulamaları ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere tüm bilgileri kullanma hakkına sahiptir.

  • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk adreslerinden kurumsal kullanıcılara veya diğer 3. Taraf şirketler ait olup indirilen, erişilen, bağlantı verilen, dağıtılan; teklif, öneri içeren herhangi bir ürün, hizmet, indirim, promosyon veya diğer tüm içeriğin doğruluğu, yasallığı, hukukiliği veya güvenilirliği, tarafımızdan araştırılmamakta ve teyit edilmemektedir. Bu sebeple WEB Sitesinde tanıtım sayfası bulunan işletmeniz hakkında yapılan yorum ve hizmet içeriklerine yönelik açıklama ve adres ve diğer şartları hakkında belirtilenlerden ve açıklamalarınızdan farklı olarak karşılaşın tüm durumlar işletmeniz ile kullanıcı arasında hukuken netice yaratır. Vinclo Bilişim’in sayılan durumlar dolayısıyla ne kullanıcılar ne işletmeler nezdinde bir mesuliyeti yoktur.

  • VİNCLO Bilişim tarafından internet sitesi üzerinden yapılacak tavsiyeler kullanıcıların deneyimlemelerine ve davranışlarına göre VİNCLO Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU Tarafından geliştirilen parametreler dahilinde siteye erişen ve ya kullanıcı olarak bulunan özel kişilere sunulmuş bir hizmettir. Web sitelerindeki tavsiye edilenler linki tavsiye niteliğinde olup reklam ve yönlendirme amacı taşımamaktadır. İşletmeler ile yapılacak özel anlaşmalarda belirtilecek istisnalar bu hükmün dışındadır. VİNCLO’ nun bu konuda kurumsal kullanıcılar arasında fahiş farklar yaratmamak şartıyla eşit davranma yükümlülüğü bulunmamaktadır

 • Vinclo Bilişim’in tüzel yahut özel işletmelerden alacağı reklamlar sebebiyle oluşan reklam içerikleri, reklam veren 3. Şahıslar ile reklam düzenleyicisi şirketler arasında yahut diğer aracı içerik sağlayanlar kontrolünde olduğundan Vinclo Bilişim'in kendi WEB sitelerindeki bu verinin doğruluğu üzerinde bir kontrolü yoktur. Vinclo Bilişim’in bu içerikteki teknik ve içerik hatasından sorumluluğu bulunmamaktadır. VİNCLO olarak reklam içeriğinin geçerlilik, kalite, telif hakkı uygunluğu, veya meşruiyeti yönlerinden garantisini ve sorumluluğunu almamaktayız. Bunlardan doğabilecek kayıp ve zararı kabul etmemekteyiz.

 • Vinclo Bilişim WEB sitelerinin herhangi bir yerini iyileştirme, eksikleri ve hataları değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Uygunluğuna göre, sitedeki herhangi bir bilgiyi değiştirme yoluna gidilebilir. Kurumsal kullanıcı olan tüzel ve özel nitelikli işletmeler tarafından sağlanan içerik ve beraberinde gelen linkler ve beraberinde gelen içeriklerin hukuka uygunluğu ve geçerliliğini VİNCLO Bilişim tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Vinclo Bilişim hiçbir şekilde kendi WEB siteleri de dahil olmak üzere, verilen dış linklerin performansı ve temsilinden sorumlu değildir. VİNCLO Bilişim kurumsal kullanıcılara ait linklerinin etkinliğini kaldırmak hakkına her zaman sahiptir. Bunun gibi diş linklerin tedarik ettiği bilgiler toplumun belirli bir kesimi tarafından ahlaka ve adaba aykırı, eleştiri sınırlarını aşan nitelikte bulunabilir. Bu içerikteki bilgilerin doğruluğu, ilgili olma durumu, telif hakkı uygunluğu, hukuka uygunluğu ya da topluma uygunluğu üzerinde tasarruf imkanına ve yükümlülüğüne sahip olmadığımızdan kurumsal kullanıcılara ait içerik ve beraberinde gelen linkler ve içerikler hakkında sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 • Bir önceki paragrafta açıkladığımız üzere kurumsal kullanıcı olarak tarafınıza ait web siteleri üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde bir kontrolümüz yoktur. Bu nedenle tarafınıza ait linklerini gösterdiğimiz web sitelerinin kullanılabilir olup olmadığından sorumlu olmamaktayız. Bu web sitelerinin içeriğinde bulunan veya bunlar aracılığıyla ulaşılabilecek, bağışlanabilecek, satın alınabilecek hiçbir içerikten, ürün ve hizmetten, bu ürün ve hizmetin edinilmesi veya kullanılması ile doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değiliz.

 • Bu site (tüm bilgiler, ve içerikler dahil olmak üzere) mevcut hali ile , hiçbir garanti kapsamında olmadan oluşturulmuştur. Bu sebeple VİNCLO Bilişim hiçbir şekilde ürünleri, hizmetleri, verdiği bilgiler ve bunlardan doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Web sitelerinin herhangi bir hata, içeriğin virüssüz ya da zarar verici elemanlar içermediğinin; yetersizliğinin düzeltilmesi konularında garanti vermez.

 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk ve VİNCLO Bilişim tarafından aynı marka ile oluşturulacak diğer web sitelerine erişen veya web sitesini kullanan siz kullanıcı Vinclo Bilişim’in 9. Paragrafta açıklandığı üzere web sitesi'nin her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan ve virüslerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul etmektesiniz. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya virüslerin önlenmesi, bu sebeple oluşacak veri kayıplarının geri kazanılması yahut zararların giderilmesi için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

 • VİNCLO kendi internet sitelerindeki reklamlardan ya da tarafınızca tanıtım sayfanız üzerinden yönlendirilen web sitelerinde bulunan linklerden elde edilmiş bir bilgi, eşya ya da servisin içeriği, doğruluğu, eksiksizliği ve meşruiyetini garanti etmediğinden;www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk ve VİNCLO Bilişim tarafından aynı marka ile oluşturulacak diğer web siteleri üzerinden sağlanan tüm bilgiler, ve içeriklerin doğruluk, eksiksizlik ve kullanırlığı ile meşruiyeti konusunda değerlendirme yetkisi kullanıcı olarak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Siz, web sitelerinin kurumsal kullanıcısı olarak işletmenizi kayıt etmek ve giriş yapmak suretiyle WEB Sitesi'nin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğinizi kabul etmektesiniz.

 • VİNCLO, kurumsal kullanıcıların ve hizmetlerinin içeriği hakkındaki bireysel kullanıcı yorumlarına ve değerlendirmelerine -gerçeğe en uygun ve doğru hizmetin verilmesi politikası sebebiyle- müdahale etmemektedir. Bununla beraber VİNCLO, bireysel kullanıcıların kurumsal kullanıcılar hakkındaki maksadını ve eleştiri sınırlarını aşan, kaba, şahısları aşağılayıcı ve hakaret içerikli değerlendirme ve yorumlarını da yayımlamama hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Bu kapsamda Kurumsal kullanıcılar tarafından info@vinclo.com.tr e-posta adresi üzerinden VİNCLO’ya yapılacak ihbarlar en geç 10 iş günü içerisinde değerlendirilip sistemden silinecektir.

 • Vinclo Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk ve VİNCLO Bilişim tarafından aynı marka ile oluşturulacak diğer web sitelerinde bulunan ya da siteden elde edilebilen hiç bir bilgi, ürün, ya da hizmetin doğruluğu ve kullanılabilirliği için hukuksal bir sorumluluk kabul etmediğinden. Kurumsal kullanıcı olarak sayfanızda yahut sayfanız üzerinden ulaşılan web sitelerinde bulunan bilgi,ürün veya hizmetin doğruluğu ve kullanılabilirliği hakkındaki sorumluluk tamamen tarafınıza aittir.

 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr – de.www.vinclo.com - www.vinclo.co.uk web sitelerinin kullanımı sebebiyle gerekli olan tüm elektronik ve bilişimsel donanım, bilgisayar ve diğer araçların güvenliği ve siteye erişim için gerekli diğer tüm ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncelleşmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden bu yükümlülüklere uymamanızdan dolayı uğrayabileceğiniz her türlü zarardan, temerrüt sebebiyle oluşacak tüm fer-i ödencelerden, her türlü dava ve talepten yukarıdaki tüm açıklamalarımız dahilinde tamamen siz sorumlusunuz.

 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk sitelerindeki değişiklikler düzenli aralıklarla gerçekleşebilir. Vinclo Bilişim, web sitelerinde sayfası bulunan özel ve tüzel işletmelere ve kullanıcılardan onay almaksızın iyileştirmeler veya değişiklikler yapabilir ve sisteme yeni işletmeler dahil edebilir.

 • www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk web sitelerinin kullanan tüm kurumsal kullanıcılar Vinclo Bilişim’in ilgili kanun, işbu şartname ve diğer tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği hususlarında denetleme yapma yetkisi olduğunu, yükümlülüğü olmamak şartıyla internet ortamında meydana gelecek tüm saldırılara karşı kullanıcıyı yeterli şekilde koruyacağını kabul eder. Keza Vinclo Bilişim bireysel kullanıcının ilgili mevzuat ve işbu şartnamede belirtilen herhangi bir hükme aykırı beyan, yorum, söz ve hareket fiilini tespit ettiği takdirde gönderilen içeriği 12. Maddede belirtilen usule göre kabul etmeme, değiştirme ve reddetme hak ve yükümlülüğüne sahiptir. VİNCLO zorunlu olmamak şartıyla bu durumlarda bireysel kullanıcı hakkında gerekli tedbirleri almak hakkına sahiptir.

 • Vinclo Bilişim, WEB sitelerinde tanıtım sayfası bulunan kurumsal kullanıcıların www.vinclo.com - www.vinclo.com.tr - de.vinclo.com - www.vinclo.co.uk bulunan işletmelerine ayrılmış sayfalarına yükleyeceği her türlü resim, yazı, açıklama ve diğer her türlü içeriğin, işletmeler ile alakalı deneyimsel yorumların ve rayting vb. gibi değerlendirmeleri, tanıtım sayfasından çıkış yapmaya/üyeliği sonlandırmaya karar vermesi halinde kurumsal kullanıcının talebi üzerine üyelik 45 gün süreyle dondurulacaktır.Bu süre içeririsnde hesaba ait VİNCLO tarafından izin verilen bazı bilgiler görünebilir olmaya devam edecektir; tarafınızdan tekrardan sisteme giriş yapılmaması durumunda ise kurumsal kullanıcı kimliği ve diğer tüm bilgiler ve tanıtım sayfası tüm içerik ile beraber sistemden kaldırılacaktır. Bu sebeple yukarıda ilgili maddelerde belirtildiği üzere bireysel kullanıcıları doğrudan ya da dolaylı olarak oluşacak zararlarından kurumsal kullanıcı mesul olacaktır.

 • Vinclo Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU WEB sitelerinin bilişim sistemine zarar vereceğini ya da hukuka aykırı olduğunu bildiği, Türk Ceza kanununun ilgili hükümleri kapsamında cezai sorumluluk doğurabilecek ya da bu şekilde olduğunu düşündüğü kurumsal kullanıcılara ait tüm tanıtım materyallerini silme (veya halka açık forumlarda yayınlamayı reddetme) hakkını saklı tutar.

 • VİNCLO , WEB sitelerinde sistemde kayıtlı sayfası bulunan kurumsal kullanıcılara ait tanıtım amacıyla konan tüm materyalleri, Web sitelerinin şekli yönlerden Genel Yayın Standartları ile bütünlük sağlanması şartıyla değiştirebilir veya kaldırabilir.

 • VİNCLO Bilişim, bir yargı merciinin kararı ve/veya İşletmesinin genel politikası gereği gerekli görmesi halinde yahut hesabınızın yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı delillerin varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı bilgilerinizi açıklama hakkını saklı tutar. Yargı mercilerinin talebi halinde ise talebin gerektirdiği basit araştırma haricinde herhangi araştırma ve değerlendirme yapmaksızın kanuni zorunluluk gereği hesaba ait gizli sayılacak tüm bilgileri ilgili yargı merciine bildirecektir.

 • Kurumsal Kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesinden, hukuka aykırı fiilinden, ya da tarafından gerçekleştirilmiş fikrî ve sinaî haklar da dahil olmak üzere üçüncü bir kişinin herhangi bir hakkını ihlal eden fiilinden dolayı üçüncü kişinin hesabında doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve bu zararların tazmini için herhangi bir şekilde, VİNCLO Bilişim Onur TAVUKCUOĞLU ve yetkili müdür, temsilci ve çalışanlarını bu tür bir zararın tazmininden sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Bu yükümlülükler, işbu Sözleşme herhangi bir şekilde sona erse dahi yürürlükte kalacaktır.

 • Web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederseniz bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar vb. masraflardan sorumlu olduğunuzu ve Vinclo Bilişim’in hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

 • VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU’nun 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4. Ve devam eden maddeleri kapsamında tarafınızca tanıtım sayfanızda yayınlanacak tüm tanıtım materyalleri ile bilgilendirme içerkleri ve fotoğraflar ile diğer tüm belgelerden(Bağlantı Sağlanan özel ve tüzel kişi İşletmelerin) ve bu içerik ve belgelerin yayınlanmasından dolayı hukuki ve cezai anlamda bir mesuliyeti bulunmamaktadır. İlgili idari makamların ve yargı merciilerinin tedbir veya nihai nitelikteki emir ve kararlarının yerine getirilmesi kapsamında önceki paragraflarda belirtildiği şekilde bu gibi içerikleri silme ve kaldırma hakkına sahiptir.

 • Tanıtım sayfanızda yayınlanmış olan ya da doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşılabilen ticari markalarınızın fikri ve sınai haklarının kontrolü ve korunması yükümlülüğü ve hakkı tamamen tarafınıza ait olup vinclo olarak bu konuda herhangi bir sorumluluğu kabul etmemekteyiz .

 • Vinclo Bilişim, kendi markasına yönelik telif haklarını ihlal eden kullanıcıların, üyelerin veya üçüncü tarafların erişimini kaldırabilir, 3 ay - 1 yıl süre ile askıya alabilir ya da kapatabilir.

  • İşbu Şartname hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve buna uygun şekilde yorumlanacaktır. Kurumsal Kullanıcılar ve VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti Kanunların ve ilgili diğer tüm mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere, Kullanıcının ikamet ettiği ya da sakini olduğu ülke hukukunun işbu şartname hükümlerinden doğacak uyuşmazlıklara uygulanmayacağını, Şartnameye ilişkin veya Şartname'den doğan tüm uyuşmazlık ve talepleri hususunda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin görevi kapsamında Bursa Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  • Kullanıcı, yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Kanununu ve bilhassa Türk Ceza Kanununu, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, haksız fiil niteliğinde, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin kişisel haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, metin, yazılım, reklam içeriği, tanıtım materyali veya diğer herhangi bir tür içeriği işletmesine ait olsa bile iletmeyeceğini, yayınlamayacağını, beyan etmeyeceğini ve belge olarak dosyaya sunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  • Kullanıcı VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU ‘nun temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve iltibas yaratabilecek biçimde işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, web sitesinin içeriğine müdahale etmeyeceğini, web sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir dökümanı değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, web sitesinin iletişim özelliklerini, kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde etmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını aksi halde doğacak tüm zararın ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. İşbu şartların herhangi bir kısmı için yapılması istenen istisnai bir uygulama VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU tarafından yazılı olarak imzalanmış ise kabul edilir.

  • Vinclo Bilişim bu şartnamedeki herhangi bir maddenin ihlalini araştırmak ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanununun ve uygulama Yönetmeliğinin İçerik Sağlayıcılara yükümlediği tüm yükümlülükleri her türlü hukuki işlemi ve bu kapsamda mevzuattan kaynaklanan her türlü tedbirleri yerine getirmek hakkına sahiptir. Bu hukuki sürecin devamı esnasında VİNCLO Bilişim Onur TAVUKÇUOĞLU gereken bütün bilgileri; e-posta adreslerini, İnternet sitelerinin kullanım geçmişini, yayınlamış içeriklerini, IP adreslerini ve Kullanım trafiği ile ilgili her bilgiyi, ilgili kişi kurum ve idarelere vermek hakkına sahiptir.

 • İşbu şartnamede belirtilmemiş olsa bile, VİNCLO Bilişim yukarıda sözü edilen şartların ihlali durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her türlü mevzuat düzenlemesinin kendisine sağladığı haklardan yararlanma hakkını saklı tutar.