Restaurant Müdürünün 5 Görevi

Restaurant müdürü kendi işinin patronu da olsa dışarıdan bir çalışan da olsa restaurant yönetiminde belli sorumlulukları, görevleri yerine getirmek zorundadır. Restaurantın büyüklüğüne, müşteri portföyüne, konumuna göre restaurant müdürünün görev tanımı değişebilmekle beraber, bu yazımızda her restaurant müdürünün yerine getirmesi gereken temel sorumluluklardan bahsedeceğiz.

Çalışanların Çalışma Çizelgelerini Belirleme

Restaurantlarda zamanlama restaurant yönetimi açısından hayati önem taşıyan hususlardan biridir. Restaurantın yoğun olduğu zaman dilimlerinde iyi bir çalışma çizelgelemesi yapılması, işlerin doğru bir şekilde yürüyebilmesini sağlayacaktır.

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama her ne kadar başlı başına ayrı bir alanda olsa, günümüzde restaurant müdürlerinin görev ve sorumluluğu içerisinde pazarlama yönetimini de görmek mümkündür. Restaurant müdürlerinin restaurantın tanıtımı için gerekli araç ve gereçleri iyi kullanabilmesi gereklidir. Restaurant pazarlama yöntemlerinde günümüzde en yaygın olarak sosyal medya kullanımı ve müşteri ile online ortamda ilişkiler kurma üzerine reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda restaurant müdürlerinin işletmelerini Facebook, Twitter, Vinclo ( Restaurantınızı Vinclo’ya ücretsiz eklemek için Restauran Ekle ) gibi sosyal paylaşım platformlarında tanıtmaları önem taşımaktadır.

Malzeme İhtiyaç Planlama

Restaurant müdürlerinin, işletmeye alınacak olan çatal, bıçak, tabak gibi araç ve gereçlerden mutfakta kullanılacak yiyecek ve içeceklere kadar restaurantın malzeme ihtiyaç planlamasını iyi yapmaları, satın alma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yine restaurant yönetiminde atlanmaması gereken en önemli hususlardan biri olan malzeme ihtiyaç planlamasını doğru bir şekilde yapmak, restaurantınızın rekabet edebilirliği açısından kilit noktalardan biridir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Restaurant müdürünün en önemli görevlerinden biride müşteri ilişkileri yönetimidir. Müşteri datalarının iyi toplanması, değerlendirilmesi ve müşteri sadakat uygulamalarının en iyi bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Yine bu konuda birebir kurulan ilişkiler kadar günümüzde sosyal medya ve internet üzerinden müşteriler ile kurulacak olan ilişkilerde, müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin arttırılması açısından da önem taşımaktadır.

Finans Yönetimi

Restaurantın büyüklüğüne göre her ne kadar finans yönetimi için ayrı bir elemana ihtiyaç olsa da genel itibarı ile restaurant müdürlerinin işletmenin finansal yönetimi ile ilgilendiklerini görmek mümkündür. Yapılacak yatırımların belirlenmesi, kaynak ihtiyacının hangi araçlar kullanılarak giderileceği gibi hususlar restaurant müdürü tarafından yerine getirilmelidir.

En temel kapsamda bir restaurant müdürünün ne gibi görevleri olduğunu ifade ettiğimiz bu yazımızla ilgili sizde kendi görüşlerinizi, sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Vinclo ile Keşfet.